Trích dẫn hay từ cuốn sách Quốc Gia Khởi Nghiệp

0

Để trở thành “chuyên gia” tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm – trang 11, Quốc gia Khởi nghiệp

———–*———–

Để duy trì vị thế dẫn đầu nền kinh tế thế giới, nước Mỷ phải lấy “tinh thần khởi nghiệp” làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thiếu tinh thần này, chúng ta sẽ không có đòn bẩy” – trang 55, Quốc gia Khởi nghiệp

———–*———–

Nếu có thể dẹp bỏ cái tôi ban đầu, bạn sẽ tạo ra bầu không khí rất thoải mái. Trong các doanh nghiệp Israel hầu như không có hiện tượng nói xấu sau lưng. Bạn luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Việc này cũng tránh mất thời gian cho những việc nhảm nhí khác – trang 89, Quốc gia Khởi nghiệp

———–*———–

“Câu nói không phải lỗi của tôi không tồn tại trong văn hóa quân đội. Không trải nghiệm đại học nào dạy bạn như vậy….rủi ro cao và áp lực căng thẳng. Khi bạn phải chịu áp lực của tuổi trẻ như vậy, bạn buộc phải tư duy trước ba đến bốn nước cờ…với tất cả những gì bạn có…trên chiến trường lẫn trong kinh doanh – trang 155, Quốc gia Khởi nghiệp

———–*———–

Việc chất vấn nhau cũng quan trọng như luyện tập hay đánh trận thật – trang 184 Quốc gia Khởi nghiệp

———–*———–