Hơn 2500 cuốn “sách đổi đời” được trao tặng tại ngày hội giáo dục

0

Ngày hội 40 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM với chủ đề “Một chặng đường phát triển, đổi mới và hội nhập” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại dinh Thống Nhất.

Trung Nguyên đã trao tặng hơn 2500 cuốn “sách đổi đời” cho học sinh – sinh viên tham gia ngày hội giáo dục Tp HCM.  Đây là chuỗi hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày hội nhằm giới thiệu các thành tựu giáo dục và đào tạo của TP.HCM đạt được sau 40 năm phát triển cùng với định hướng phát triển trong thời gian tới.

Một vài hình ảnh hoạt động tặng “sách đổi đời” tại ngày hội 40 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM:

L.T

Share.