Dương Trung Quốc

0
  • Ông Dương Trung Quốc là một nhà sử học và đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa XI, XII cho đơn vị tỉnh Đồng Nai. Là một trong số các đại biểu Quốc hội không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nổi tiếng vì những phát biểu thẳng thắn của mình trong các kỳ họp quốc hội.
  • Ông cũng là Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa & Nay và chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội.