Chia sẻ cảm nhận về “những quyển sách đổi đời”

0

Hãy cùng chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ của các bạn về bộ sách đổi đời. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn đối với chúng tôi, những người đang ngày đêm thực hiện chương trình nhằm lan truyền đến nhiều bạn trẻ ngọn lửa khao khát, hoài bão vươn lên của mỗi cá nhân, cũng như vạch ra những phương pháp ứng dụng vào thực tiễn để các bạn trẻ khởi nghiệp thành công, góp phần xây dựng đất nước phát triển, vững mạnh và ảnh hưởng.

Leave A Reply