Hành trình những cuốn sách đổi đời

Là hành trình của những tấm lòng khao khát về sự đóng góp của triệu triệu con Rồng Tiên cho một khát vọng Việt – khát vọng về một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng, định danh mình trên bản đồ thế giới, với sự góp sức của thế hệ thanh niên và sự chung tay của toàn xã hội.


Hành trình Lập Chí Vĩ Đại Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian tới. Để nhận sách đổi đời của Trung Nguyên, các bạn vui lòng nhấp vào liên kết: “Các cách thức nhận sách đổi đời” hoặc banner bên dưới.