Tủ Sách Đổi Đời

“Chương trình 100 triệu cuốn sách” là một trong những hoạt động của “Hành trình Sáng tạo vì Khát vọng Việt” đã được khởi động vào năm 2012. Chương trình nhằm xây dựng một thế hệ thanh niên mới hội đủ 3 tinh thần: Chiến binh, Doanh nhân và Sáng tạo; góp phần xây dựng một nước Việt Hùng mạnh và Ảnh hưởng.

Đến nay, sau 2 năm triển khai, chúng ta đã trao tặng hơn 1 triệu cuốn sách đến nhiều đối tượng với các đầu sách: “Nghĩ giàu làm giàu” và “Quốc gia khởi nghiệp”. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục trao tặng thêm các đầu sách: Khuyến học, Đắc Nhân Tâm & Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách.

Thông qua các đầu sách, chúng ta sẽ lý giải câu chuyện thần kỳ của những công dân bình thường, những quốc gia bé nhỏ nhưng lại chứa đựng một tinh thần chiến binh quả cảm, biết vượt qua nghịch cảnh, thách thức, biết trau dồi kiến thức, tự lực tự cường với một tinh thần không gì là không thể! Chỉ khi chúng ta có tinh thần tự học, tự đọc, tự lực và tự cường để trau dồi dân trí và dân khí, hành động đến cùng mà không ngại thách thức, khi đó chúng ta mới mong đạt được thành công và hạnh phúc đích thực.

“Chúng tôi đã làm được. Các bạn sẽ làm được. Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn.” – Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ.

Khi cùng nhau, Không gì là không thể!