Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách

Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam !

Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn!
Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn!
Ta nhất định làm được !

khongbaogiolathatbaitatcalathuthach

Bạn đang cầm trên tay cuốn sách “Không bao giờ thất bại. Tất cả là thử thách” – tự truyện của Chung Ju Yung – người sáng lập, cố chủ tịch của Tập đoàn Hyundai với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân. Đây là một trong những những cuốn sách của Tủ sách đổi đời mà Tôi tâm huyết, cẩn trọng chọn lựa để trao tận tay tặng bạn. Kết hợp với những kinh nghiệm quý báu về sự kết nối và ảnh hưởng đến người khác trong “Quốc gia khởi nghiệp” và “Đắc Nhân Tâm”, cũng như bài học về việc tạo dựng ý thức tinh thần công dân, phát xuất là công dân quốc gia và tột cùng là công dân toàn cầu trong “Khuyến học”, cuốn sách này cùng “Nghĩ giàu làm giàu” sẽ trao cho bạn niềm tin chiến thắng, vượt qua những trở ngại, thất bại để để gặt hái thành công trên lộ trình Sáng Tạo – Khởi nghiệp – Kiến Quốc.

Khi cùng nhau, không gì là không thể!

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ – NHÀ SÁNG LẬP, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN