Nguyễn Bích Thùy

0
  • Cô là chiến lược gia và nhà điều hành cấp cao với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan quốc tế trong khu vực nhà nước lẫn tư nhân về thương mại, tư vấn chiến lược đầu tư

Leave A Reply