Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn

0
  • Là Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Ngoại giao. Từ năm 2007 – 2010 ông là Tham tán công sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC. Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn là một trong những chuyên gia hàng đầu về ngoại giao tại Việt Nam, ông còn là giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở nghiên cứu khác nhau, trong đó có Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế (Na Uy), Viện nghiên cứu Châu Á Bắc Âu và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn có hàng chục công bố, gần ba mươi bài viết về chính trị, an ninh, ngoại giao về khu

Leave A Reply