TS Giáp Văn Dương

0
  • Tiến Sĩ sinh năm 1976, vốn là nhà khoa học ngành hóa từng làm việc tại ĐH Liverpool (Anh) và ĐH Quốc gia Singapore, nhưng đam mê nghiên cứu các vấn đề triết học, xã hội.
  • Tiến sĩ tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học ĐH Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc), tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật ĐH Công nghệ Vienna (Áo); từng làm việc và nghiên cứu tại ĐH Liverpool (Anh), ĐH Quốc gia Singapore, tiến sĩ Giáp Văn Dương được xem như một “công dân toàn cầu”.

Leave A Reply