Sự khác biệt giữa ông chủ và lãnh đạo

0

Ông chủ cho bạn chỉ dẫn, còn lãnh đạo sẽ giúp phát triển trí tuệ. Ông chủ ra lệnh, trong khi người lãnh đạo sẽ đưa ra đề nghị.

4-vert-1437196393

Theo Vnexpress.net

Leave A Reply