PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh có nhiều nghiên cứu về Thương mại QT, Văn hóa Kinh doanh, Đạo đức Kinh doanh, Tinh thần doanh nhân…, đồng thời cũng là tác giả một số cuốn sách như “Sống để hạnh phúc”, “Học cách mỉm cười”, “Làm thế nào để đọc sách hiệu quả”,…

Là một người rất gần gũi và sát sao với các bạn trẻ, những chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh chắc chắn sẽ mang lại những góc nhìn thực tế về vấn đề tự học và thực học để tạo lập nền tảng vững chắc cho sự nghiệp mỗi người trong tương lai.

PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh

  • Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc – Đại học Ngoại thương Hà Nội
  • Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế

Xem thêm: PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh: 10 ngộ nhận về giáo dục của xã hội Việt Nam

Leave A Reply