Tiến sĩ Vương Quân Hoàng là người đã đồng hành cùng Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc từ những ngày đầu. Ông là nhà khoa học người Việt đầu tiên thực hiện công trình nghiên cứu hoàn toàn 100% tại Việt Nam, đứng tên một mình được công bố tại tạp chí Scientific Data, một tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu thuộc danh mục xuất bản của Nature Research danh tiếng. Đến nay, ông đã có 50 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus và PubMed, cũng như chương sách của các nhà xuất bản uy tín như Palgrave Macmillan, ABC Clio/Praeger, Routledge, World Scientific… Đồng thời, ông cũng là đồng/tác giả của 6 đầu sách chuyên khảo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Tiến sĩ Vương Quân Hoàng

  • Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành (Đại học Thành Tây)
  • Trưởng dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam – NVSS
  • Trưởng khoa Kinh doanh & Quản trị – Đại học Thành Tây

Leave A Reply