Đơn vị đồng hành

Tập đoàn Trung Nguyên được biết đến như biểu tượng “Sáng tạo Vì Khát vọng Việt”, luôn nuôi trong mình hoài bão lớn chinh phục và ảnh hưởng cùng ba tinh thần “Sáng tạo – Chiến binh – Doanh nhân” với niềm tin “Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn. Ta nhất định làm được”, tạo nền tảng để xây dựng một nước Việt Nam Giàu mạnh – Ảnh hưởng.

Đây là hoạt động nằm trong “Hành trình Những cuốn sách đổi đời”, với cam kết trao tặng 100 triệu cuốn sách đến 23 triệu thanh niên Việt Nam mà Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp với Trung ương Đoàn – Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam thực hiện từ 2012 – 2017, nhằm trao tặng công thức thành công đã được kiểm chứng từ các quốc gia, các dân tộc có sự phát triển thần kỳ đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong những năm qua, “Hành trình Những cuốn sách đổi đời” đã cam kết thực hiện phụng sự xã hội một cách sâu rộng nhất và được đồng hành, ủng hộ của các cơ quan ban ngành sau:

logo-dong-hanh-2015