Browsing: bất định

Hồi học chuyên Anh, tôi than thở với bố là học chuyên ngữ thì biết…