Đắc nhân tâm

Thư gửi các bản trẻ Việt Nam !

Đắc Nhân Tâm” là một trong những tác phẩm của Tủ sách đổi đời mà Tôi tâm huyết, cẩn trọng chọn lựa để trao tận tay tặng bạn. Nếu “Nghĩ giàu làm giàu”, “Không bao giờ là thất bại. Tất cả là thử thách” là bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân và “Khuyến học” trao cho bạn một ý thức tinh thần công dân, phát xuất là công dân của quốc gia và tột cùng là công dân toàn cầu, thì “Đắc nhân tâm” cùng với cuốn “Quốc gia khởi nghiệp” sẽ củng cố vững chắc hơn nữa cho bạn những tố chất quý giá ấy để hoàn thiện bản thân, đồng thời truyền cảm hứng giúp bạn kết nối và ảnh hưởng đến những người khác, đặc biệt là những nhân vật ưu tú.

Đắc Nhân Tâm

Không một cá nhân nào, không một tổ chức nào, không một quốc gia nào có thể thành công một mình mà không có sự hợp lực và giúp sức của những cá nhân khác, những tổ chức khác, những quốc gia khác. Đó chính là nghệ thuật kết nối thông minh và thuyết phục hiệu quả các nguồn lực, một cấu phần quan trọng trong Công thức thành công bền vững mà Tôi đã dụng tâm và dày công đúc kết lại cho các bạn Thanh niên Việt Nam.

Đắc Nhân Tâm” là cuốn sách kinh điển và tiêu biểu để giúp các bạn thấu hiểu cách thức thu phục, thuyết phục nhân tâm và thực hành nghệ thuật đó. Sự thấu hiểu để từ đó dẫn dắt nhân tâm là điều mà không chỉ cần để trang bị cho mỗi thanh niên Việt, mà còn để chính quốc gia và dân tộc Việt Nam thấu hiểu, hành động xây dựng Chí Trường Tồn – Chí Đua Tranh – Chí Dẫn Dắt và Chí vĩ đại cho một Việt Nam Hùng Mạnh, Ảnh Hưởng và Trường Tồn, trước mọi đe dọa – thiên tạo và nhân tạo.

Hãy cùng “Đắc Nhân Tâm” vì tinh thần Sáng Tạo, Khởi Nghiệp, Kiến Quốc Phụng Sự nhân loại.

Khi cùng nhau, không gì là không thể!

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ – NHÀ SÁNG LẬP, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN